Знак, предупреждаващ за страничен вятър – група А

stranichen vqtyr

Знака, който предупреждава за страничен вятър е триъгълен с червен контур. В него в черно е изобразен предмет с цилиндрична форма (вероятно ветропоказател), закачен на пръчка, който се вее.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.