Знак, предупреждаващ за пресичане на трамвайна линия – група А

presichane na tramvaina liniq

Знака , който предупреждава за предичане на трамвайналиния е триъгълен с червен контур и в него (на бял фон) е изобразен трамвай. Трамваят е черен.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.