Знак, предупреждаващ за подвижен мост – група А

podvijen most ili feribot

Знакът, който указва наличието на подвижен мост е триъгълен с червен контур. На него (на бял фон) в черно е нарисуван мост, който се вдига, а отдолу има две вълнообразни линии, които показват, че моста е над вода.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.