Знак, предупреждаващ за опасност от срутване или паднали на пътя камъни – група А

opasnost ot srutvane

Знакът, който показва, че има опасност от срутване или наличие на паднали камъни е триъгълен с червен контур. На него (на бял фон) е нарисувана черна скала, от която са се отделили и падат камъни.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.