Знак, предупреждаващ за опасност от изхвърляне на малки камъчета – група А

opasnost ot izhvyrlqne na kamycheta

Възможността от изхвърляне на малки камъчета е изобразена в бял триъгълник с червен контур. В него е изобразен в черно автомобил, от едната страна, на който, гумата изхвърля камъчета.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.