Знак, предупреждаващ за опасност от хлъзгане – група А

opasnost ot hlyzgane

На знака, който показва, че на пътя има опасност от хлъзгане в бял триъгълник с червен контур, е нарисуван с черно автомобил, чиито дири не са равни, а вълнообразни.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.