Знак, предупреждаващ за опасен пътен банкет – група А

opasen pyten banket

Знакът, който показва, че пътния банкет е опасен, е триъгълен с червен контур. На него (на бял фон) е нарисуван с черно автомобил, на която едното колело е върху банкета, а под него настилката е подобна на чакъл и автомобил е наклонена. Банкетът представлява земна ивица покрай шосе или жп линия с ширина до отводнителната канавка.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.