Знак, предупреждаващ за наближаващ участък от пътя в ремонт– група А

uchastyk ot pytq v remont

Знакът, предупреждаващ за участък от пътя в ремонт е триъгълен с жълт фон и червен контур. На него в черно е изобразен човек, който държи лопата, забита в купчина (пръст или строителен материал).

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.