Знак, предупреждаващ за наближаващ тунел – група А

tunel

На знака, предупреждаващ за тунел има изобразен в черно голям свод/арка, наподобяващ входа на тунел. Знака е триъгълен на бял фон с червен контур.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.