Знак, предупреждаващ за наближаващ светофар – група А

svetofar

Знака за наближаващ светофар е триъгълник с червен контур, в който са изобразени три кръгчета едно над друго – съответно червено, жълто и зелено.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.