Знак, предупреждаващ за наближаване на пешеходна пътека – група А

peshehodna pyteka

Знакът, който предупреждава за наближаваща пешеходна пътека е триъгълен с бял фон и червен контур. В него с черен цвят е изобразена пешеходна пътека „Зебра“, по която минава човече.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.