Знак, предупреждаващ за кръгово движение– група А

krygovo dvijenie

Знака, който предупреждава за наближаване на кръгово движение е триъгълен с червен контур. В него (на бял фон) има три черни стрелки, образуващи кръг. Там, където свършва едната започва другата.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.