Знак, предупреждаващ, че пътя води до кей или бряг – група А

pytqt vodi do kei ili brqg

Знакът, който показва, че пътя води до кей или бряг е триъгълен с червен контур. На него (на бял фон) е изобразен с черно автомобил, пропадащ към водна повърхност от път, който свършва непосредствено преди водоема.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.