„Впечатление. Изгрев.“ – картина на Клод Моне(1872)

„Впечатление. Изгрев.“ на Моне е маслена живопис, изобразяваща изгрев над мъгливо пристанище. Цветовете са основно притъпени, леко размазани, оставящи впечатлението, че се гледа през пелена и отдалеч. Последното контрастира с яркото, изгряващо слънце, подаващо се из зад облаците и дима. На хоризонта се виждат индустриални комини, бълващи пушек, фабрики и кранове. На преден фон с тънка четка е изобразен силуетът на лодкар с гребло, тръгнал на ранен риболов. Като образец за картината е взето пристанището на Хавър. Слънцето е изобразено като малка оранжева сфера, издигаща се леко вдясно от центъра на платното. При изгрева лъчите му оцветяват небето с ярка оранжева мъгла и може би заради това е първото нещо, което привлича вниманието ни. По всяка вероятност мътността илюстрира димните емисии от съседни фабрики и  параходи. Като фон забелязваме и мачтите на ветроходен кораб, които също са замъглени. На преден план художникът използва тъмни четки, за да създаде малки вълни по повърхността на водата. Отражението на слънцето върху морската шир се вижда в центъра на картината.

Описание:
Натали Платнарова