Водна костенурка

Мътна светлосиня вода. Дъно осеяно с камъни. Самотна костенурка. Разперила е плавниците си, наподобяващи шарка на леопард – черни и малки безформени петънца. Трудно проникващите слънчеви лъчи едва се отразяват в бледата й бяла коруба. В задната ѝ част се е показала наподобяващата й шило опашка. Насочила глава напред се е устремила незнайно накъде в необятната водна шир. 

Описание:
Йорданка Панова