„В сините простори“ – картина на Аркадий Рилов(1918)

Морският пейзаж на Аркадий Рилов е в светли, ярки, слънчеви цветове. Показан е типичен  слънчев зимен морски ден. Морето е спокойно и тихо, огряно от слънчевите лъчи, небето е чисто, с малки, бели облачета пръснати по синия простор. Небесната шир е в различни нюанси на синьото, сякаш художникът иска да покаже течението на вятъра, което издува платната на отплаващият от сушата кораб. Измежду облаците са нарисувани седем бели лебеда в полет, с широко разперени криле и дълги шии, те са на по- преден план. Летят заедно, в лявата посока на картината. В дясно на хоризонта се вижда земя с покрити с лед върхове, които блестят под слънчевите лъчи. От този остров изглежда да е тръгнал кораба, който навлиза навътре в морето с издути бели платна и нос, отправен към дълбочините. Цялостната представа, която картината вдъхва е за свобода и простор. Тя е изградена в нюанси на синьото и бялото. Наблюдавайки я, буквално си представяме как ей сега ще ни докосне морският бриз.

Описание:
Натали Платнарова