Усмихнат делфин

делфин_

Ще опиша една снимка, на делфин, публикувана в сайта zoosviat.com.

Делфинът е заснет близо до морското  дъно, но в плитчините на някое море, защото през морската вода слънчевите лъчи успяват да осветят всичко. Златистият пясък по дъното блещука, като тук- там се виждат по някое камъче или по- голяма мида. Водата е с типичния, средиземноморски синьо- зелен цвят. Толкова е бистра, че сякаш делфинът не е във водата, а се рее из въздуха.

Морският бозайник е сив, като в по- тъмен нюанс са гърбът и опашката му. Има продълговато, вретеновидно тяло ,напомнящо това на рибите, но перката на края на опашката му е хоризонтална. Опашката и перките му сочат надолу- знак, че се движи в момента на кадъра, за да се доближи до камерата и да я разучи внимателно, като  задоволи любопитството си. Зад него има малки балончета, предизвикани от движението му. Фотографът го е уловил по такъв начин, че сякаш делфинът широко се е усмихнал на папарака.

Описание: Нора Борисова