Уран

Уран

Уран е седмата планета от Слънчевата система. Тя е газов гигант и е трета по размери и четвърта по маса в Слънчевата система. Представлява ярко светлосиньо кълбо, което е по-светло на преден план, почти бяло, като синьото преминава в по-тъмен нюанс на заден. Цветът е равномерен по протежението на цялата повърхност. Има множество пръстени, които деликатно обикалят синята планета по диагонал. Те не се сливат а са отделни нежни бели окръжности. Фонът е космическо небе, отрупано със сенки и звезди.

 Описание:
Анна Мария Димитрова