Цифра „7“

Цифра „7“ изписваме като от горната част на реда под самата линия направим една хоризонтална черта. От тази точка към основата изписваме още една отвесна черта която е с лек наклон към ляво спрямо точката на започване. Хоризонталната ни линия е с дължина ½ от отвесната. И сме изобразили цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова