Цифра „6“

Цифра „6“ изписваме като от горната част на реда до основата направим едно дъговидно движение, а посоката е отдясно към ляво в горната част и отново на дясно щом достигнем долната част на реда. Изписали тази дъга без да прекъсваме продължаваме с кръгово движение до средата на височината на елемента. Така ние сме изписали цифрата, която прилича на скоба със прилепен към нея в долната й част кръг.


Описание:
Ивелина Дамянова