Цифра „5“

Цифра „5“ изписваме като направим една хоризонтална черта под горната част на реда, а посоката на писане ни е от дясно към ляво. След това от тази точка пускаме една отвесна с дължина ½ от първата. Прекъсваме писането за да изпишем следващия елемент. От края на втората ни черта изписваме един полукръг, а посоката ни е надясно, настрани, надолу и наляво по долната част на реда, и нагоре малко над него. Изпъкналата част на този елемент е с диаметър колкото дължината на хоризонталната черта под горната ни линия. Така ние сме изписали цифрата.


Описание:
Ивелина Дамянова