Цифра „4“

Цифра „4“ се пише чрез два свързани елемента. Започваме като от горната част на реда пуснем една права черта, но със съвсем малък наклон. Пишем я до средата на реда, така че долният й край излиза по-напред от точката на започване на писането. Прекъсваме писането и непосредствено от тази точка правим една права хоризонтална със същата дължина. Следващият елемент изписваме, като поставим писеца в горната част на реда, малко преди крайната точка на първия елемент или това е на около 2/3 от дължината му в тази част/хоризонталната черта/. От тази точка изписваме една права линия до основата, като при изписването й тя пресича хоризонталната черта от предишния елемент. Така ние сме изписали цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова