Цифра „2“

Цифрата „2“ изписваме чрез два елемента. Поставяме писеца в средата на реда и правим едно дъговидно движение към горната му част. Посоката на писане е от тази точка наляво, нагоре и надясно под горната линия на реда. Щом сме изписали дъгичката продължаваме изписването на една линия към основата. Тази линия също започваме с кръгово движение към дясно, след което продължаваме право надолу към основата, а линията ни вече е права и пресича реда по диагонал. Прекъсваме писането за да изпишем втория елемент на цифрата – една вълничка. От края на първия ни елемент с химикалката правим плавно движение нагоре и надолу към основата, а щом я докоснем отново полегата линия и нагоре. Така ние сме изписали една изпъкнала в началото и вдлъбната към основата вълничка или опашката на нашата цифра. И така ние сме изписали цифрата „2“, приличаща на бастунче с полегата дръжка наклонено в дясно, в края на което от дясната му страна е закачена една мъничка вълничка.

Описание:
Ивелина Дамянова