Цифра „1“

Цифрата „1“ се изписва чрез два елемента-къса диагонална черта и една права. Ако разделим височината на нашия ред на три части, то започваме писането от първата 1/3 част на реда. Поставяме писеца малко над средата на реда и изписваме една черта към горната му част, като леко я накланяме вдясно. От тази точка пускаме една права черта до основата на реда. Изписали сме цифрата „1“.

Описание:
Ивелина Дамянова