Пътен знак Т17 „Табела с текст“– група T

T17

В центъра на знака в черно е изписан съответно текста.

Допълнителна табела Т17 е с жълт фон, когато се използва за въвеждане на временна организация и безопасност на движението.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т16 „Неработни дни“– група T

T16

В центъра на знака в черно са изобразени два пресечени чука. Цялият знак е задраскана с диагонална червена линия.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т15 „Работни дни“– група Т

T15

В центъра на знака в черно са изобразени два пресечени чука.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т14 „При сняг и зимни условия“– група T

T14

В центъра на знака в черно е изобразена снежинка.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т13 „Направление на пътя с предимство в кръстовището“– група Т

T13

На знака с черни линии са изобразени възможните изходи от кръстовище. Пътят, който е с предимство е с дебела линия, а останалите възможности с тънка.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т12 „Начин на паркиране на пътните превозни средства“– група Т

T12

На знака е изобразен автомобил в профил, паркиран съответно по „правилния” начин.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т11 „Посока към обект“– група Т

T11

В горната на знака част има черна стрелка, сочеща към обекта, а под нея е изписано разстоянието в метри.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т10 „Време на действие на пътния знак“– група Т

T10

В средата на знака с черно е изписано от колко до колко часа знака е в сила.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т9 „Стрелка“– група Т

T9

В средата на знака има дебела черна стрелка, сочеща надолу.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.

Пътен знак Т8 „Разстояние до пътен знак Б2″– група T

T8

В горната част на знака с черни букви е изписано “STOP”, а под надписа е изписано разстоянието в метри.

От самото име на знак Б2 – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Той е с форма на правилен осмоъгълник, като на червен фон с бели букви е изписано STOP.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.