„Четяща жена“ картина на Арън Шиклер

В картината си Арън Шиклер ни запознава с млада жена, навела се над книга, в която дълбоко се е зачела. Задният фон е тъмен, с преобладаващо сини нюанси. Не се виждат никакви открояващи се обекти. Фокусът на художника е върху жената, изпъкваща със своята дълга жълта рокля. Дрехата и е скромна и затворена, без украшения, с плетен спускащ се от талията колан. Ръкавите и са до лактите.

Жената е красива, с вързана на кок светло кафява коса, Лицето и е бяло, с нежни черти и високи скули. Носът и е прав. Художникът я е уловил наведена над малка, старинна, дървена маса с форма на многоъгълник, върху която е разположена отворена книга. Дясната си ръка, от лакътя надолу,  читателката е положила на масата. С лявата  тя е подпряла брадичката си. Очите и са сведени към книгата и  излъчват концентрация.

  Позата и изразът на лицето на младата дама подсказват за остър ум и любопитство. Героинята дори не си е направила труда да седне, а се е зачела дълбоко и дори е забравила да си вземе стол.

Описание:
Натали Платнарова

„Зима в Созопол“ – картина на Ангелина Недин

Зимният пейзаж на Ангелина Недин е поглед върху стария град на Созопол, разположен върху отвесните скали над морето. Ъгълът, под който ни е предложена перспектива от художника поставя морето на преден план, а града е отзад и вляво в далечината. Покривите на жълтеникаво- кафявите къщички не се виждат под бялото снежно покритие, скалите също са побелели, небето е обгърнато от сивкава пелена, а под пяната на вълните морето е зелено и пълно с водорасли, донесени от течението. Дръвчетата  са голи, с изключение на вечно зелените борове, разположени в лявата част. Преобладават сивите нюанси и бялото, което ни навява усещане за застиналост, мраз и вкочаненост. Няма признаци за живот, само вълните се движат, а градът сякаш спи своят зимен сън.

Описание:
Натали Платнарова