Русия

Русия

Знамето на Русия е в три цвята, които са разположени хоризонтално и са подредени в следната последователност: бяло, синьо, червено. Формата му е правоъгълна.

Описание:
Борислава Стефанова

Швеция

Швеция

Знамето на Швеция е в правоъгълна форма. Фонът е в тъмно син цвят, а върху него е изобразен кръст в жълт цвят, като вертикалната линия на кръста е изместена леко в ляво.

Описание:
Борислава Стефанова