Венецуела

Венецуела

Знамето на Венецуела е с правоъгълна форма. Разделено е на три цветни части в следната последователност: тъмно жълто, тъмно синьо и тъмно червено. В синята част, под формата на дъга, има осем бели звездички.

Описание:
Борислава Стефанова

Барбадос

Барбадос

Знамето на Барбадос има три вертикални части. Първата и третата са в син цвят. Втората е в жълт цвят и в нея е изобразена горната част на тризъбец. Той е в черен цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Чили

Чили

В горния ляв ъгъл на знамето на Чили има малък квадрат в син цвят. В средата му е изобразена бяла звезда. До него има бяло пространство. Долната част на знамето е в червен цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Естония

Естония

Знамето на Естония има три части, които са хоризонтално разположени. Първата е в син цвят, втората  в черен, а третата е в бял цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Холандия

Холандия

Знамето на Холандия се състои от три хоризонтални части. Първата е в тъмно червен цвят, втората е в бяло, а третата е в синьо.

Описание:
Борислава Стефанова

Израел

Израел

Знамето на Израел се състои от две хоризонтални линии в син цвят. Между тях на бял фон е изобразена синя Давидова звезда, която буквално прилича на два триъгълника, разположени един върху друг, като единият сочи нагоре, а другият надолу.

Описание:
Борислава Стефанова

Лихтенщайн

Лихтенщайн

Знамето на Лихтенщайн е разделено на две хоризонтално  разположени части. Горната част е в тъмно син цвят, а долната е в тъмно червен цвят. В лявата страна на горната част е изобразена корона в жълт цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Панама

Панама

Знамето на Панама е квадратно. Разделено е на четири части. Първата част е с бял фон, на който е изобразена светло синя звезда. Втората част е изцяло червена. Третата част е в светло син цвят, а четвъртата отново е с бял фон, върху който е изобразена червена звезда.

Описание:
Борислава Стефанова