Процент (%)

„Процент“ е символ, величина, изразяващ съотношение и се използва в математическите и други науки. Изписва се чрез три елемента-наклонена черта и две еднакви по размер кръгчета.
Поставяме писеца в горната част на реда и пускаме една линия към основата, но към ляво от точката на започване. Така ни се получава една наклонена вдясно линия. Прекъсваме писането. Поставяме писеца отляво на тази наклонена линия и в горната и част, на разстояние около половината от дължината и. От тази точка правим едно кръгово движение, като посоката на писане ни е наляво, надолу и нагоре, докато съединим с точката на започване. Така сме изписали едно кръгче с диаметър около половината от височината на наклонената ни черта, намиращо се в горната част на реда и от лявата страна. Това кръгче не е плътно до чертата, но близо до нея. Следващият елемент е също кръгче, което изписваме от дясната страна на наклонената ни линия и в долната и половина, намиращо се от основата до към средата на чертата ни.

Описание:
Ивелина Дамянова