Пътен знак Д13 „Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак“– група Д

d13

Знака, който обозначава началото на зона на действие на даден пътен знак е правоъгълен с бял фон. В горната му част с черни главни букви е изписано „ЗОНА“. Под надписа е съответния знак, за който важи зоната.

Пътен знак Д12 „Край на населено място“– група Д

d12

Знака, който обозначава край на населено място е правоъгълен с бял фон. На него с черни букви е изписано името на населеното място. Целият знак е зачеркнат с червена диагонална линия.

Пътен знак Д11 „Начало на населено място“ – група Д

d11

Знака, който обозначава началото на населено място е правоъгълен с бял фон. На него с черни букви е изписано името на населеното място.

Пътен знак Д9 „Край на тунел“– група Д

d10

Знака, който обозначава края на тунел е правоъгълен със син фон. В горната му част има бял квадрат, в центъра на който в черно е изобразена арка, наподобяваща входа на тунел. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д9 „Тунел“– група Д

d9

Знака, който обозначава началото на тунел е правоъгълен със син фон. В горната му част има бял квадрат, в центъра на койтов черно е изобразена арка, наподобяваща входа на тунел.

Пътен знак Д8a „Край на скоростен път“– група Д

d8a

Знака, който обозначава края на скоростен път е правоъгълен със зелен фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д8 „Край на автомобилен път“– група Д

d8

Знака, който обозначава края на автомобилен път е правоъгълен със син фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д7a „Скоростен път“– група Д

d7a

Знака, който обозначава началото на скоростен път път е правоъгълен със зелен фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред.

 

Пътен знак Д7 „Автомобилен път“– група Д

d7

Знака, който обозначава началото на автомобилен път е правоъгълен със син фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред.

Пътен знак Д6 „Край на автомагистрала“– група Д

d6

Знака за край на автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална. Целия знак е зачеркнат с диагонална червена линия.