Цифра „0“

Цифрата „0“ пишем само чрез едно движение. Когато започва изучаването на числата при децата в ранна детска възраст, те ги изписват в обособени за тази цел тетрадки. Първоначално те работят в тетрадки формат А 5 в редове с височина от 1 см., разделени на квадратчета от по 1 см. По-късно щом започнат да изписват двуцифрени числа отново пишат в разграфени на квадрати тетрадки, но с по-тесни квадратчета.
Числото „0“ изписваме като поставим писеца в средата на квадратчето, но не плътно до лявата му страна. От тази точка правим едно кръгово движение. Посоката на писане е нагоре до горната част на квадрата, на дясно правим дъговидно движение под самата линия и надолу. Щом достигнем долната част на квадратчето отново правим дъговидно движение, а посоката ни на писане е на ляво и нагоре докато съединим с началната точка на писане на числото. Така ние сме изписали едно леко елипсовидно кръгче с височината на квадрата- 1 см.
Когато пишем числото в тетрадка с редове ние просто поставяме писеца в средата на реда, пускаме към основата, правим дъговидно движение вдясно и нагоре към основата, пак на ляво и надолу докато съединим с точката на започване. Така ние сме изписали един леко елипсовиден кръг, заемащ изцяло височината на реда.

Цифрата „0“ пишем само чрез едно движение. Когато започва изучаването на цифрите при децата в ранна детска възраст, те ги изписват в обособени за тази цел тетрадки. Първоначално те работят в тетрадки формат А 5 в редове с височина от 1 см., разделени на квадратчета от по 1 см. По – късно щом започнат да изписват двуцифрени числа отново пишат в разграфени на квадрати тетрадки, но с по-тесни квадратчета.
Цифрата „0“ изписваме като поставим писеца в средата на квадратчето. От тази точка правим едно кръгово движение. Посоката на писане е нагоре до горната част на квадрата, на дясно правим дъговидно движение под самата линия и надолу. Щом достигнем долната част на квадратчето отново правим дъговидно движение, а посоката ни на писане е наляво и нагоре докато съединим с началната точка на писане на числото. Така ние сме изписали едно леко елипсовидно кръгче с височината на квадрата – 1 см.
Когато пишем числото в тетрадка с редове ние просто поставяме писеца в средата на реда и изписваме полукръг в посока наляво и надолу докато достигнем долният ред, продължаваме изписвайки отново полукръг но този път посоката е надясно и нагоре докато съединим с първоначалната точка. Така ние сме изписали един леко елипсовиден кръг.

Описание:
Ивелина Дамянова