Пътен знак Д13 „Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак“– група Д

d13

Знака, който обозначава началото на зона на действие на даден пътен знак е правоъгълен с бял фон. В горната му част с черни главни букви е изписано „ЗОНА“. Под надписа е съответния знак, за който важи зоната.

Пътен знак Д12 „Край на населено място“– група Д

d12

Знака, който обозначава край на населено място е правоъгълен с бял фон. На него с черни букви е изписано името на населеното място. Целият знак е зачеркнат с червена диагонална линия.

Пътен знак Д11 „Начало на населено място“ – група Д

d11

Знака, който обозначава началото на населено място е правоъгълен с бял фон. На него с черни букви е изписано името на населеното място.

Пътен знак Д9 „Край на тунел“– група Д

d10

Знака, който обозначава края на тунел е правоъгълен със син фон. В горната му част има бял квадрат, в центъра на който в черно е изобразена арка, наподобяваща входа на тунел. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д7 „Автомобилен път“– група Д

d7

Знака, който обозначава началото на автомобилен път е правоъгълен със син фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред.

Пътен знак Д6 „Край на автомагистрала“– група Д

d6

Знака за край на автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална. Целия знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д5 „Автомагистрала“– група Д

d5

Знака за автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална.

Пътен знак Д4 „Еднопосочно движение след знака“– група Д

d4

Знака за еднопосочно движение е квадратен със син фон и дебела бяла стрелка в средата, сочеща нагоре.

Пътен знак Д3 „Указател за предварително престрояване“– група Д

d3

На знака за предварително престрояване в правоъгълник с бели стрелки на син фон са изобразени съответно броя и посоката на пътните ленти. Този знак се използва само извън населено място.

Пътен знак Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“– група Д

d2

На знака за допълнителна пътна лента в правоъгълник на син фон с бели стрелки са изобразени съответно лентите, според броя и посоката им, а на тази за бавнодвижещи се автомобили, е поставен знак за минимална позволена скорост. Този знак се използва само извън населено място.