Печатно и ръкописно „П“

Печатна главна буква „П“ се пише по следния начин: първо от горната част на реда до основата му спускаме една вертикална линия. След това поставяме писеца на самата линия в горната част на реда и по нея изписваме една права черта по посока на дясно, като тя е приблизително ½ от дължината на първата. След това от тази точка пускаме отново една права линия към основата. И сме изписали печатната главна буква „П“. Може да си я представим като поставим изправена на по-късата си страна една кибритена кутия или друг предмет с правоъгълна форма. Ако прокараме пръст по външните стени на кутията ще си представим и формата на буквата.
Малката печатна буква се пише по идентичен начин, но е с размер ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „П“ пишем на нашия разделен с линия ред. Тази буква се състои от три елемента. Две обърнати бастунчета с дръжките опрени в основата и едно висящо над тях, чиято дръжка сочи надолу към основата и отгоре и от ляво на първия елемент. Първо правим едно бастунче. Поставяме писеца съвсем малко под горната линия на реда и пускаме права линия към основата, като щом я достигнем отново правим дъга по посока на ляво и нагоре до средата на долната половина от разделения ни ред. Така сме изписали първия елемент. Втория отново пишем по същия начин, но щом достигнем основата изписваме дъгичката по посока на дясно. При третия елемент поставяме писеца от ляво на първия и в средата на горната ни половина от разделения ред. След това правим една дъгичка на горе към горната част на реда и щом я опрем на дясно и по самата линия продължаваме писането на правата част от елемента. Прекъсваме писането и сме изписали обърнато, висящо бастунче над другите две.
Ръкописна малка буква „п“ се пише посредством два елемента. Буквата заема място в долната половина на разделения ни ред. Първо изписваме едно бастунче, като от средата на тази част от реда пишем по посока на горе до разделителната линия и правим дъгичка по нея и в дясно, след което изписваме и правата черта до основата на реда. Прекъсваме писането. Следващия елемент от буквата прилича на кукичка закачена за нашето бастунче. Поставяме писеца плътно до първия елемент, точно на мястото откъдето сме спуснали правата му част. От тази точка пишем нагоре и в дясно като се получава една дъгичка. Веднага продължаваме писането на елемента като правим права линия към основата на реда и щом я достигнем отново изписваме дъга по нея и на дясно. Така ние сме изписали буква, наподобяваща бастунче със закачена кука към него.

Описание:
Ивелина Дамянова