Печатно и ръкописно „Н“

Печатната главна буква „Н“ се пише чрез три елемента.
Първо от горната част на реда спускаме една отвесна линия към основата. Това е първият ни елемент. След това на разстояние, колкото ½ от височината му отново повтаряме и изписваме същия елемент. Изписали сме две прави черти една срещу друга. Третия елемент свързва първите два. Точно на половината от височината на първия елемент или това ни е на разделителната линия и плътно до първата ни отвесна линия поставим писеца. След това правим една вертикална линия от тази точка на дясно към вторият елемент. Щом го достигнем спираме писането. Така имаме две отвесни линии свързани по средата с една вертикална. Прилича на стълба, но само с едно стъпало по средата й.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Н“ се пише с три свързани елемента.
Първо поставяме писеца в горната част на реда, непосредствено под линията. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. Така сме изписали една вълничка. От тази точка в горната част на реда веднага пускаме една права линия към основата, но с лек наклон на дясно. Щом достигнем основата на реда отново правим дъгичка чрез полегата линия, на ляво и нагоре до средата на долната част от разделения ни ред. Прекъсваме писането. Така сме изписали едно обърнато бастунче със закрепена в горната му част и от ляво вълничка. Следващият елемент е една вертикалначерта, която изписваме по самата разделителна линия. Започваме като поставяме писеца точно на разделителната ни линия и плътно до обърнатото ни бастунче, т. е. на половината му височина. Изписваме от тази точка вертикална черта по посока на дясно, с дължина приблизително 1/3 от височината на първия елемент или на реда. Прекъсваме писането и започваме изписването на последния елемент. Отново в горната част на реда и точно над мястото където е края на втория, пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем отново правим една дъга по самата основа в дясно и нагоре, като така получаваме отново обърнато бастунче с дръжка сочеща на дясно. Изписали сме главната ръкописна буква „Н“.
Малка ръкописна буква „н“ също се пише чрез три елемента. Две бастунчета, свързани помежду си с една вертикална линия, намираща се на половината от височината им. Започваме да изписваме буквата в долната част на разделения ни ред. Първо поставяме писеца в средата му и правим една дъга по посока нагоре към разделителната линия, точно по нея плавно в дясно и след това пускаме към основата. Така сме изписали бастунче с полукръгла дръжка, полегнала от ляво върху основата на реда. След това, от средата на този елемент правим една вертикална линия с дължина около 1/3 от височината на първия елемент. Прекъсваме писането. Отново в горната част или точно на разделителната ни линия поставяме писеца, като мястото е точно над края на вертикалната ни линия, която изписахме. От тази точка спускаме линия надолу, като отново правим една дъга по посока в дясно и по основата на реда. Така сме изписали още едно бастунче, но обърнато с дръжката надолу.

Описание:
Ивелина Дамянова