„СЛЕПИЯТ ГЪДУЛАР“ – картина на Илия Петров

В картината преобладават тежки, меланхолични цветове – съчетание на кафяво, тъмно зелено и оранжево. Представлява портрет на музикант. Облеклото му е типично за XVII-XVIII В. в България – бяла риза, потури и навуща на краката. Той е слаб, с издължена фигура и бледа кожа. Възрастта му е около средната. Косата му е къса, а брадата му – едва набола. 

  Мъжът е седнал на пода. До лявото му коляно лежи раирана торба. В лявата си ръка държи гъдулка, а в дясната лъка. Докосва лъка до гъдулката, което предполага, че свири в този момент. Образът на гъдуларя е спокоен и отпуснат, очите му са затворени. Изглежда съсредоточен – от него струи душевен покой. Устата му е леко отворена, сякаш се наслаждава на музиката. Дори да не знаехме наименованието на картината, по вида му бихме се досетили, че е незрящ. Заради цветовете и като цяло с излъчването си, произведението предизвиква тъжни емоции и натрапчиво усещане за самота.

Описание:
Натали Платнарова