След сенокос

Sled_senokos

Картината изобразява типичен селски пейзаж, от времето преди освобождаването на България от турско робство. Действието, което художникът е пресъздал е събирането на сеното от полето – есенно време.

На заден фон са изобразени къщите от селото в далечина. Небето е светло синьо, с малки бели облачета, преминаващи над полето.

В центъра на картината има дървена каруца, пред която са впрегнати един кон и един вол. Конят е кафяв, с бяла ивица на челото. Личи си, че често е използван за теглене на каруци с товар от селяните, тъй краката му са изобразени мускулести и здрави. Волът, впрегнат до него е доста по- малък, но въпреки това също е здраво и набито животно. По-светло кафяво е от коня, като над копитата козината му е бяла. Изглежда сякаш е обул бели ботуши.

В каруцата е натоварена една голяма бала сено, като най отгоре й е застанала жена, която в момента поема още сено, подадено й от друга жена, посредством дълга вила. Жената, която е стъпила върху балата със сено е облечена в светло синя пола, дълга до глезените. От горе има светло оранжево елече и забрадка с подобен цвят. Жената, подаваща сеното е облечена в черна жилетка, под която има бяла риза, а на главата си носи черна шапка. Вижда се само до кръста, тъй като пред нея има една събрана и подготвена за товарене жълто-оранжева бала сено. В ляво от тази бала, още една жена е застанала с вила, готова да прехвърля сено от балата в каруцата. Тази жена е облечена в дълга тъмносиня рокля, а върху нея има светло синя престилка. На главата си има червена забрадка, за да я предпазва от яркото слънце.

Ясно се вижда как около тези персонажи цялото сено е предварително събрано от мъжете. Земята е покрита със зелена, прясно покаралата трева, като има малки пътечки, по които са минавали хората, както и две следи от колелата на каруцата. Образувало се е нещо подобно на кръг земя, с окосена трева, който обгражда жените и каруцата.

В далечината дясно зад тях се виждат трима мъже с гребла – те подготвят следващото сено, което жените ще трябва да натоварят в каруцата. Мъжете са млади, облечени в обичайните за времето си дрехи – леки вълнени панталони в тъмни цветове и бели блузи, тип риза.

Картината показва кипящата работа на полето, като оставя впечатление с какво голямо желание тези трудолюбиви българи вършат своята работа.

Описание:
Нора Борисова
Художник – не е посочен