Слав, операторът от „Лавина”

 blaga dimitrova

А един друг, непризнат, неподозиран поет се тули нейде към опашката на редицата. Захласнат от планината, току вдига камерата и снима гледките, въртящи се по прищевките на невидимата пътека.

Слав, операторът, е неудачникът в групата ни. И такъв е нужен, за да има по кого да измерваме собствените си постижения.

Все нащрек, все припрян, все се върти, сякаш красотата ще му избяга.

Слав се сепва, обръща се назад. Дали няма да го върнем? Той е ненаситен. Гори от желание да се изкачи на най-опасните места, да бъде с нас, алпинистите, навсякъде, за да ни снима редом с планината. Изглежда, камерата в ръцете му го кара да губи мярка за собствените си възможности.

Из „Лавина”
Блага Димитрова
Златна колекция ХХ век, 2005

Описание:
Валерия Вълева