Скайп емотикон „Вбесяване“

vbesqvane

Лице, изобразено като жълто кръгче. Очите представляват две по-малки бели кръгчета с черни точици в средата. Устата е горен полукръг, а веждите са свъсени, като че ли в сърдита гримаса. Постепенно лицето започва да трепери от яд, почервенява, почернява и избухва, като при взрива се виждат искри и пушек.

Състоянието, илюстрирано от този емотикон не е особено здравословно, но за жалост ни спохожда от време на време. Например, когато очакваме да си получим заплатата на определена дата, а тя се бави с дни или дори повече. Една от мерките изразяващи негодувание може да бъде изпращането на този емотикон на шефа на фирмата, в която работим.