Сибирско хъски

Сибирско хъски

Сибирското хъски е средно на ръст, бързо и пъргаво, със свободни и елегантни движения. Неговото средно компактно и добре окосмено тяло, щръкналите уши и опашка като четка подсказват северния му произход. С твърда и добре развита мускулатура, сибирското хъски няма излишно тегло. В зависимост от краската носът им е черен при сивите, бронзовите и черните кучета, може да бъде и с телесен цвят при чисто белите кучета.
Муцуната им е средно голяма и средно широка, постоянно се стеснява към носа, връхчето нито е заострено, нито затъпено. Очите са с бадемовидна форма, средно раздалечени. Цветът им може да бъде кафяв, син или едновременно едното синьо, а другото кафяво. Изражението на тези любимци е страстно, но дружелюбно, заинтригувано и дори лукаво. Ушите са средни по размер, с триъгълна форма, плътно прилепнали и поставени високо на главата. Те са дебели, добре окосмени с леко заоблени връхчета, сочещи право нагоре.
Гърбът им е прав и силен.Опашката е добре окосмена с форма на четка за прах и е поставена точно под нивото на горната линия. Космите на опашката са приблизително с една и съща дължина отгоре, отстрани и отдолу.Косъмът на сибирското хъски е двоен и средно дълъг. Космите са прави и донякъде прилепнали, но не груби и щръкнали встрани от тялото.

Описание:
Симона Велинова