Рут – героиня от романа Мартин Идън

djek london

Тя беше бледо, сякаш неземно създание, с големи одухотворени сини очи и приказна златиста коса. Не знаеше как е облечена, но почувства, че дрехите й бяха също така прекрасни. Стори му се, че тя е бледо златисто цвете с тънко стебло. Не, тя бе дух, нещо извънземно, нещо божествено; подобна възвишена хубост не се  среща по земята. 

Из „Мартин Идън”
Джек Лондон
Издателство Отечество, 1978

Подбор на описанието:
Валерия Вълева