Русия

Русия

Знамето на Русия е в три цвята, които са разположени хоризонтално и са подредени в следната последователност: бяло, синьо, червено. Формата му е правоъгълна.

Описание:
Борислава Стефанова