Риба неон

Обикновеният неон, още Неонова тетра (Paracheirodon innesi), е вид сладководна риба от семейство Харациди. Често се бърка с Червения неон, поради почти еднаквото им оцветяване. Този вид произхожда от северните части на Южна Америка. Разпространен е в река Амазонка и нейните притоци. Обитава плитчините на реки с тъмни, меки и кисели води с температура 20 – 26 C. Името идва от брилянтната синя лента, която върви по цялото тяло на тази аквариумна риба. Естественото местообитание на неона е много далечно и загадъчно. Ето защо хрониката на тези риби в аквариумния свят е доста млада. Отправна точка на неона като аквариумни риби е 1935 г., когато французинът А. Рабо открил тези неонови риби във водите на река Путумайо (Източна Перу). Откривателят Огюст Рабо бил очарован и изненадан от красотата на откритата червено-синя риба, която го накарала да доведе няколко души в Съединените щати и в Стара Европа. За една година – 1936 година този вид необикновена риба е изследван и описан от американския ихтиолог С. Майерс. В естествената си среда обикновения неон се храни с растителна маса, малки червеи, ракообразни и ларви на насекоми. В аквариуми достига само до 4 сантиметра.

Описание:

На картинката има рибка от вида неон. Много е красива и сякаш блести, създаваща усещане за плавно движение на  искрящите й цветове. Тя е малка по размер, много елегантна и нежна. Тялото й е във вретеновидна и сплескана форма. Впечатление прави прекрасната й трицветна окраска. По продължение на цялата си дължина, в горната и долната част, има бледо сива към сребристо ивица. В горната част на тялото на неона след тази ивица има друга по-широка в прекрасен, наситен тюркоазено син цвят, който като че се прелива от по-тъмни към по светли тонове. Следва наситено червено оцветяване, достигащо до края на опашката, която изглежда прозрачна, като кристална и улавя цветовете на заобикалящите я водорасли. Страничните перки и тази на гърба на неона са също тъй ефирно загатващи за наличието си. Рибката ни наблюдава с голямото си кръгло черно око, заобиколена от едри зелени водни растения.

Описание:
Ивелина Дамянова

Източници:
http://aquaplantfish.ru/fish/xaracinidi/neon/neon.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD

Изображение:
https://images.search.yahoo.com/