Пусто шосе

Pusto shose

Снимката, която избрах да опиша показва едно пусто шосе.То навява чувство за самота и тъга. Сезонът, през който е направена е студен и мрачен. Ясно осезаема е мъглата, създаваща усещане за объркване и потисничество.

Изображението е показано вертикално и е с правоъгълна форма. Снимката е направена от дясното платно на шосето и поради тази причина то заема по голямата част от изображението от колкото лявото. Платната стигат до средата на снимката, където се губят в светлината от слънцето. По средата между двете платна има две непрекъснати бели линии, които започват от най-долния ляв ъгъл и също така са леко извити в далечината, което подсказва за завой. Около пътя е равно и  леко затрупано със сняг. От лявата страна край шосето, пак в  в далечината има малък пътен знак. Зад знака се прокрадват лъчите на слънцето.  Пада се от дясната страна на изображението. Светлината заема горната половина на снимката и всичко над пътя е в светли тонове. Лъчите на слънцето са светло жълти и колкото по-близо са до пътя с толкова по-наситен цвят стават. Слънчевите лъчи в горния край на снимката завършват с ясно небе в светло синьо. Някъде в далечината има и съвсем леки очертания на планини, избледняващи към центъра на снимката.

 

Описание:
Вяра Танева