Птицин – герой от романа „Идиот” от Фьодор Достоевски

Достоевски

Той беше още доста млад човек, под тридесет години, скромно, но изящно облечен, с приятни, ала някак вече твърде солидни маниери. По тъмнорусата му брадичка личеше, че не е чиновник*. Той умееше да разговаря умно и интересно, но повечето мълчеше. Изобщо правеше дори приятно впечатление.

Фьодор Достоевски
„Идиот”

Цитатът е изпратен от:
Александър Велков