Портос

aleksandur diuma - bashta

В центъра на най-шумната група стоеше един доста едър мускетар с надменно лице и странен костюм, който привличаше върху себе си общото внимание. Той не носеше униформеното си облекло, което не беше абсолютно задължително в онова време на малка свобода, но на голяма независимост, и беше облечен в малко поизносена и поовехтяла небесносиня дреха, а върху дрехата – великолепен ремък за сабя, избродиран със златни нишки, който лъщеше подобно на мидени черупки под огряна от яркото слънце водна повърхност. Дълга карминена кадифена пелерина се спускаше изящно по рамото му и откриваше само отпред великолепния ремък, на който висеше грамадна шпага.

Из „Тримата мускетари”
Александър Дюма
ИК „Д. Яков” и др., 1992

Подбор на описанието:
Валерия Вълева