ПОД ГЪБАТА (приказки в картинки)

pod-gabata

Изображение: Вали силен дъжд, сред зелените треви една гъба е разтворила червено чадърче на бели петънца и подслонява всеки, който мине покрай нея.

Мравка работливка първа е видяла на поляната малката гъбка, скрила    се  е под нея и  чака да спре дъждът. А дъждът валял все по-силно и по-силно… Допълзя мокра пеперуда с подгизнали крилца и тя се скрила при мравката. Дотичала полската мишка облечена в бяла риза и червена пола, запретнала бяла престилка, цялата вир вода, държи в ръце кошница с ягоди, които скоро е набрала.  Подскочил с плач врабчо, помолил и него да пуснат под гъбата да си изсуши крилцата и да си почине. Уплашен заек се примолил и него от лисицата да скрият. Малката гъбка не спира да расте от дъжда и така  е побрала всички.

Описание:
Ирена Янакиева