Плюс

Знакът за събиране + (плюс) се изписва посредством две пресичащи се черти. Този символ по размер е не по-голям от ½ от височината на реда. Първо правим една отвесна черта, като започваме малко под горната част на реда и прекъсваме писането на такова разстояние от долната част на реда. Прекъсваме писането и правим следващия елемент – хоризонтална черта със същата дължина като първата. При нейното изписване пресичаме отвесната в средата й. Така имаме изписани две черти – отвесна и хоризонтална, пресечени през средата си. Този знак се пише в средата на реда и не го заема изцяло. Знакът прилича на християнския символ „кръст“. При кръста обаче пресичането става в средата на горната половина, а хоризонталната черта е по-малка от вертикалната.

Описание:
Ивелина Дамянова