„Пиленцето и патенцето“ – приказка от Владимир Сутеев

 

Владимир Сутеев е автор на текста на приказката и на илюстрациите към нея. 

  На заглавната страница са изобразени героите на историята – пиленцето и патенцето, които са подали глава от току що пропуканите яйца.  Пиленцето се намира вляво на картинката. Източило силно вратле нагоре, то се подава наполовина от бялото и леко напукано яйце. Пиленцето е жълто с оранжево на бузките, а човката му е малка и остра. На главата си носи бяла шапка, част от счупеното яйце. То гледа с интерес към патенцето и неговото яйце, което също е бяло, но все още няма пукнатини.

Изображение 2

Патенцето  е отдясно на картинката, то също е подало главица от бялото яйце и гледа с любопитство към пиленцето. Неговият цвят е в зелени и жълти нюанси, а човката му е по-голяма и заоблена. Двете животинки сякаш нямат търпение да се опознаят. Над главите им лети нежна пеперуда с две разперени крила, които в горната си част са по-големи, а на долу се стесняват. Те тръгват от двете страни на тънко черно телце. Главата на пеперудата е малка и кръгла, с две подаващи се къси антенки. Крилата са прозрачни и са пресечени от светло сини черти. В горната си част в самия си край са  червени. Всяко от крилата има по една черна точка в краищата.

  Яйцето на пиленцето е по-изправено, докато това на патето е полегнало. Около тях се виждат цветя – високи и с тънки зелени стъбла и листа. Самият цвят представлява няколко малки светло сини колелца наредени в две редици. Едното цвете е почти до главата на пилето, а другото е зад него и е малко по-високо.

  Заглавието на приказката (на руски) е разположено под яйцата и  в превод на български е „Пиленцето и патенцето“. Пиленцето е оцветено в синьо, а под него малко вдясно съюзът „и“ е в черно, а патенцето в червено.

Самите яйца са разположени върху оранжево-жълта повърхност, напомняща на изсъхнала земя.

Изображение 3

Приказката за „Пиленцето и Патенцето“ започва с излюпването на патенцето. На илюстрацията вдясно са изобразени цветя, които са доста високи и имат големи и назъбени листа. В основата им изникват стръкове трева – тънки дълги лентички. Самият цвят напомня на хризантема – множество малки оранжеви листенца. Насред цветята е полегнало едно бяло яйце. Срещу него, вдясно на илюстрацията се намира друго – наполовина счупено. От него се е подало Патето. Изпъчило се е нагоре, отворило е голямата си човка и гледа намръщено и учудено, казвайки: „Излюпих се“

Зад Патето като далечен фон се вижда нещо синьо, за което скоро ще научим че е река.

Изображение 4

На следващата илюстрация яйцето насред цветята вече се е пукнало и от него се подава наполовина Пиленцето. На главата си има бяла шапка, част от счупеното яйце. Проточило силно нагоре тънкото си вратле, Пиленцето гледа с интерес към Патенцето и възкликва: „Аз също“.

Патенцето от своя страна вече не изглежда уплашено, а напротив, има миловидно изражение, затворило е човката си и сякаш се усмихва на току що излюпилото се пиленце. Почти цялото се е подало от временния си дом, стъпило с двете си крачета здраво върху земята.

Илюстрация 5

На следващата илюстрация героите са изобразени в профил, в момент когато се отправят на разходка. Отпред крачи Патето, а зад него на много малко разстояние върви Пилето. Земята е изсъхнала, тук таме осеяна с малки камъчета. Зад Пилето, вдясно на илюстрацията са разположени високи треви, някои от които извиват тънки стъбла над него. Завършват с малки цъфтежи, приличащи на ситни кафяви топчици. Тук отново е показана водата, която заема малко по-голяма част от картинката, тоест двамата герои се приближават към нея.

Какво си казват те:

„Отивам на разходка“, казало Патенцето

„Аз също“, добавило и Пиленцето

Илюстрация 6

„Изравям си яма“, казало Патенцето.

„Аз също“, казало Пиленцето.

Пиленцето и Патенцето са в центъра на илюстрацията. Вдясно е застанало Патето. Ококорило е очи и е забило човката си в рохката пръст сякаш търси нещо. Едното му краче е издадено напред почти до човката, а другото е малко по-назад. Встрани от Патето от дясната страна на илюстрацията се издигат високите зелени треви от предишната илюстрация, от което разбираме, че при разходката двамата приятели са ги заобиколили.

Точно срещу Патето, от лявата му страна е  Пилето. С единия си крак е стъпило здраво върху пръстта, а другия е зад него, вдигнат нависоко. Над него са изобразени камъчета и пръст във въздуха. Пиленцето се е навело съвсем леко и е насочило малката си човка към пръстта. Водата този път е от лявата страна на илюстрацията.

Илюстрация 7

„Намерих червейче“, казало Патенцето.

„Аз също, казало“ Пиленцето.

     Двамата герои са  ровили в пръстта и са намерили червей.

     Отляво е застанало Пиленцето. Стъпило е стабилно с крачетата на земята. С човчицата си е захапало здраво единия край на дълъг червей и сякаш го дърпа към себе си.. Срещу него е Патето, което е захапало другият край на червея. Телцето му е обърнато напред, но е извърнало глава назад към Пилето и го гледа намръщено. Между Пилето и Патето има малка купчина пръст, която е затрупала червея по средата. Самият червей е доста дълъг и прилича на верига от залепени цилиндърчета с червеникаво-кафяв цвят.

Илюстрация 8

„Хванах пеперуда“, казало Патенцето.

„Аз също“, казало Пиленцето

     Този път героите са успели да хванат една пеперуда. Отдясно е Патето, все така намръщено. Държи долния край на едното крило и дърпа пеперудата към себе си.

     Срещу него разбира се е Пилето, което съвсем леко е прихванало с човката си горния крайна другото крило и също я дърпа към себе си. Пиленцето изглежда по-спокойно, защото е изобразено със затворени очи.

           В далечината между Патенцето и Пиленцето отново е изобразена вода, но този път тя съвсем ясно прилича на криволичеща река.

Илюстрация 9

„Искам да се изкъпя“, казало Патенцето.

„Аз също“, казало Пиленцето.

     На илюстрацията е изобразен речен песъчлив бряг под наклон, който свършва във водата. Пиленцето и Патенцето крачат към нея.  Както и на другите картинки, Патето е винаги първо. То пристъпва към водата като едното му краче е във въздуха, сякаш всеки момент ще го потопи. Извърнало е глава назад и гледа с любопитство към своя приятел, като че ли се чуди дали ще го последва и този път. Може би това е и предизвикателство. И пиленцето, явно без да се страхува, вдигнало наперено глава, върви малко след приятеля си, без да изостава. Над него, от дясната  страна на картинката са изобразени високи зелени треви с дебели и извити стебла, някои от които достигат почти до Патето.

Илюстрация 10

„Аз плувам“, казало Патето.

Тук вече Патето се носи доволно във водата. Доста се е отдалечило от брега и зад него се виждат образували се вълнички. Извило е леко вратлето си  назад, а на главата му се вее перчемче. Под водата съвсем леко прозират краката му.

     На брега точно до самата вода е застанало Пилето, стъпило с единия си крак  на земята, а другият е във въздуха, готов да влезне във водата. Пиленцето е протегнало шия, гледа ококорено към гърба на Патето и е отворило острата си човка, сякаш иска нещо да извика.

Илюстрация 11

„Аз също“, извикало Пиленцето.

     Отново виждаме същия  песъчлив бряг под наклон, който свършва в реката. Пиленцето е изобразено в полет, в центъра на илюстрацията, над самата вода, готово да цъмбурне в нея. От брега тръгват извити черни черти, които достигат до Пиленцето и показват неговия скок. То е нарисувано с изпънати назад два крака, с крилце, сочещо нагоре и широко отворено око и човка. Под Пилето, в самата вода, като жълто петно се вижда неговото отражение.

Илюстрация 12

„Помощ“….

     Почти цялата илюстрация е запълнена от вода. От дясно се вижда едно малко парче песъчлив бряг под формата на триъгълник.

В средата на водата се подава главата на Пиленцето. То гледа уплашено напред с отворена широко човка и сякаш вика за помощ. Току що е скочило във водата и около  него са се образували кръгове, по-малки в центъра и по-големи в далечния край. Над главата му са изобразени пръски вода.

     Вдясно от Пилето е Патето, изобразено как плува към приятеля си. Смръщило вежди, то бърза да помогне.

Илюстрация 13

На тази рисунка Патето е изобразено на  брега. Стъпило е почти до самата река. Изпънало е тяло назад, а главата му е над водата. С човката си, е хванало здраво перчема на Пиленцето, явно за да го издърпа.

Пиленцето е във водата, със затворени очи и отпуснато тяло. Малка част от него е под водата..

Илюстрация 14

„Отивам пак да се къпя“, казало Патенцето.

„А аз не“, казало Пиленцето.

На последната илюстрация от приказката за „Патенцето и Пиленцето“ отново е изобразен песъчливият бряг, заобиколен отпред и отдясно с река.

За пореден път Патето отива към водата. То е изобразено как крачи напред, но с извита назад глава към своя приятел. Този път обаче той не тръгва след него. Пилето е приклекнало под високите зелени и извити треви, а стичащата се от перушината му вода, е образувала цяла локва около него.

 Изглежда тъжно и примирено.

Описание:
Йорданка Евтимова