Печатно и ръкописно „Ь“

Главна печатна буква „Ь“ се пише чрез два елемента. Първо пускаме една права линия от горната част до основата. Поставяме писеца на химикала плътно до този елемент и изписваме едно леко изпъкнало кръгче, плътно прилепено към отвесната черта. Малко над разделителната ни линия и върху този елемент с писеца започваме да изписваме едно полукръгче. Посоката на писане ни е на дясно, настрани, надолу и наляво, докато стигнем отново този елемент от който започнахме, но в основата на реда. Прекъсваме писането. Изписали сме една отвесна линия към която от дясната й страна има едно полу кръгче.
Малка печатна буква „ь“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ь“ изписваме като пускаме една отвесна черта до основата на реда и без да прекъсваме писането продължаваме като правим дъговидно движение в дясно по основата и нагоре. Продължаваме изписването без да прекъсваме, като щом достигнем разделителната линия и малко над нея/ приблизително 1/3 от височината на горната част на разделения ни ред/ правим отново дъговидно движение, а посоката ни е наляво. Спираме писането щом се съединим с отвесната част от този елемент, която изписахме в началото, в тази част, където минава разделителната ни линия.Така ние сме изписали буквата посредством само едно движение, като сме направили една отвесна линия със закрепено към нея едно кръгче от дясната й страна с височина малко над разделителната ни линия.
Малка ръкописна буква „ь“ изписваме в долната част на разделения ни ред и чрез два елемента. Първо поставяме писеца в средата на тази част от реда и правим една линия с наклон надясно докато стигнем разделителната ни линия. От тази точка пускаме една отвесна линия до основата на реда и щом я достигнем отново правим дъговидно движение по посока надясно, настрани и нагоре. Продължаваме писането и щом достигнем средата от височината на тази част от реда наляво и към правата част от елемента докато се съединим с него. Така ние сме изписали буквата!
Буква „Ь“ единствената буква в българската азбука с която не започва дума!

Описание:
Ивелина Дамянова
Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com