Печатно и ръкописно „Я“

Печатна главна буква „Я“ се пише посредством три свързани елемента. Първо от горната част на реда пускаме до основата една права линия. Отново поставяме писеца в горната част на реда и плътно до първия елемент от лявата му страна. От тази точка правим едно кръгово движение, като посоката на писане ни е наляво, настрани и надолу. Завършваме изписването на този елемент щом съединим с първия в неговата среда. Така за нашата права чертичка ние сме изписали един полукръг, намиращ се в горната й половина от лявата страна. От точката, където приключихме писането на този елемент пускаме една диагонална линия към основата. Тази линия е събрана и почти залепена към първия елемент в точката на започване на писането и се отдалечава от него към основата. Изписали сме буквата! Малка печатна буква „я“ се пише по същия начин като главната, но е с височина ½ от нея и се намира в долната половина от реда. Ръкописна главна буква „Я“ се пише чрез три елемента. Първият ни елемент е едно обърнато бастунче. Поставяме писеца в долната половина на разделения ни ред и в неговата среда. Правим една дъгичка като посоката на писане ни е надолу към основата и по нея, след това надясно, като непосредствено след това продължаваме с права и наклонена надясно линия. Така докато достигнем горната част на реда и прекъсваме писането. Следващият елемент е отново обърнато бастунче с дръжка опряна в основата на реда и сочеща в дясно. От горната част на реда или това ни е края на първия елемент пускаме към основата отново една права линия и щом стигнем основата правим дъга по посока на дясно и нагоре. Прекъсваме писането на елемента щом достигнем средата на долната половина от разделения ни ред. Последния ни елемент е едно елипсовидно кръгче намиращо се в горната половина от разделения ни ред и плътно изписано от ляво на първото ни бастунче. Поставяме писеца в горната част на реда и отляво на първото ни бастунче.Малко под началната му точка започваме изписването на кръгчето. Посоката ни е наляво, настрани и надолу към разделителната ни линия, като щом я подминем съвсем малко, посоката ни на писане е пак надясно и към елемента. Съединяваме този елемент с първия в точка на самата ни разделителна линия. Така ние сме изписали буквата – две обърнати бастунчета с кръгли дръжки опрени една о друга. Дръжката на първото сочи наляво, а на второто надясно. Първото е с наклон и сякаш се подпира на другото, по-изправеното. Като че му тежи елипсовидното кръгче разположено в горната половина и от ляво на този елемент. Изписали сме буквата. ● Малката ръкописна буква „я“ се пише по идентичен начин, но е изцяло разположена в долната половина на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова
Източник на изображението:
https://vitanovaclass.weebly.com